26/2/09

Funció policial i responsabilitat patrimonial


BARRACHINA JUAN, Eduardo. Responsabilidad patrimonial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2008
Signatura:343.35 Bar

Obra que analitza diferents sentències del Tribunal Suprem que reflecteixen la doctrina jurisprudencial sobre el principi de responsabilitat i la funció policial en diferents supòsits.

Inclou: Concepte de responsabilitat patrimonial; Principis generals; Exercici de l'acció; Requisits; El dany moral; Relació de causalitat; Procediment; Jurisdicció contenciosa-administrativa; Anàlisi de casos resolts per sentència.