10/3/09

Anàlisi a la Llei 27/2006


LOZANO CUTANDA, Blanca i GUTIERREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino. Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente. Madrid: Consejo general del Poder Judicial, 2007
Signatura: 349.6 Exa

Llibre del Consell General del Poder Judicial que analitza la nova llei d'accés a la informació, participació públic i accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Inclou: La participació en el poder públic. Titols i enfrontaments; La integració de les exigències del conveni d'Aarhus al sistema processal espanyol a través de la Llei 27/2006; Anàlisi de la Llei 27/2006 en quant a l'accés a la justícia, en especial el principi de legitimació en els contenciosos ambientals; Excepcions al dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient; Anàlisi general de la Llei 27/2006 d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient; El control judicial de l'actuació administrativa en matèria ambiental.