10/3/09

La multirreincidència i la conversió de faltes en delictes


AGUADO LÓPEZ, Sara. La multirreincidencia y la conversión de faltas de en delito: problemas constitucionales y alternativas político-criminales. Madrid: Iustel, 2008
Signatura: 343.86 Agu

Llibre que analitza la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels extrangers, que introdueix en el Codi Penal la multirreincidència i la conversió de faltes en delictes amb la finalitat d'enfortir la seguretat ciutadana enfront a la delinqüència reiterada o professionalitzada.

Inclou: La recuperació de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte per la Llei Orgànica 11/2003: antecedents legistlatius i tramitació parlamentària; Naturalesa i fonament de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte; Problemàtica constitucional de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte; Anàlisi de la multirreincidència i de la conversió de faltes en delicte des de la teoria de la pena; Alternatives político-criminals per al tractament dels supòsits de recaiguda en el delicte.