26/5/09

Nova edició del llibre Psiquiatría clínica


GÓMEZ-RESTREP, Carlos; HERNÁNDEZ BAYONA, Guillermo; ROJAS URREGO, Alejandro et al. Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos. Colombia: Editorial Mèdica Internacional, 2008
Signatura: 616.89 Psi

Tercera edició del llibre Psiquiatría clínica: diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos, que revisa de manera didàctica els aspectes més rellevants de la psiquiatria en les diverses etapes de la vida: la infantesa, l'adolescència, l'adultesa i la tercera edat. S'hi expliquen les bases de la conducta, els trastorns en cada franja d'edat, l'avaluació i el diagnòstic de la conducta i els procediments habituals en els aspectes psicoterapèutics, psicofarmacològics i psicosocials.