14/5/09

Tècniques per a la resolució de conflictes

REDORTA, Josep. Aprender a resolver conflictos. Barcelona: Paidós, 2007

Signatura: 304 Red

Tots estem cada dia més immersos en situacions de conflicte. Però és possible que els recursos que haguem adquirit en el nostre procés de socialització no siguin suficients per afrontar les molt diverses situacions d'interacció social i controvèrsia del món actual.

A partir del que es coneix com conflict management o gestió de conflictes, aquest llibre presenta diverses eines d'utilitat pràctica demostrada per millorar les nostres habilitats socials i explica les claus, en molts casos novedoses, per comprendre i fer front a situacions de conflicte.

Josep Redorta és advocat i doctor en psicologia social, màster en anàlisi i conducció de grups i expert internacional en gestió de conflictes. És convidat regularment per diverses institucions nacionals i estrangeres com a formador i conferenciant. Ha escrit també: Cómo analizar los conflictos, El poder y sus conflictos, Entender el conflicto y Emoción y conflicto.