16/12/09

La suspensió de la pena


CID MOLINÉ, José. La elección del castigo. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 343.843 Cid

Quan una persona ha comès un delicte castigat amb pena de presó, el jutge ha de decidir entre executar aquesta pena o imposar una de les sancions alternatives previstes a les lleis, com són la suspensió de la pena o probation, que vol dir que es posa a prova la persona en la comunitat. Aquesta tasca judicial té una gran repercussió: en la persona condemnada a l'estar en joc la seva llibertat; en la societat, pel seu interès legítim per evitar que el condemnat torni a delinquir; i en la víctima, que té dret a la reparació pel delicte sofert i les seves conseqüències.

En aquest llibre s'aborden en profunditat les dues dimensions més rellevants d'aquesta tasca. En primer lloc es presenta la perspectiva criminològica, es mostren els diversos models punitius a disposició del jutge i s'exposa el coneixement sobre l'efectivitat d'aquestes penes alternatives per reduir el risc de reincidència. En segon lloc, es realitza un apropament jurídic, es presenta un model constitucional d'actuació judicial i s'analitzen les controvèrsies existents entre els jutges, que comporten que s'opti, en major o menor grau, per la suspensió o probation en comptes d'executar la pena de presó.