17/5/10

Intervenció comunitària amb bandes juvenils

CHASKIN, Robert J. (ed.) Youth gangs and community intervention. New York: Columbia University Press, 2010

Signatura: 343.915(73) You


Aquest llibre parla de com integrar amb èxit a la societat els joves que estan organitzats en bandes juvenils, sobretot amb estratègies d'intervenció comunitària. Enfront d'actuacions més punitives i policials, els participants en aquesta obra col·lectiva fan una crida per tal que, d'una banda, es destinin més recursos a programes i polítiques de prevenció de la delinqüència juvenil en les escoles i barris i, de l'altra, ja en les àrees d'influència de les bandes juvenils, es desenvolupin programes locals d'intervenció i de reconducció social amb aquests joves, l'efectivitat dels quals s'ha demostrat que és molt superior a altres menes d'intervenció.

Aquesta obra col·lectiva és, de fet, un homenatge al treballador social, mediador i especialista en bandes juvenils Irving A. Spergel, amb motiu de la seva jubilació. Spergel, que ja estudiava als anys 50 el problema de les bandes juvenils a Nova York va començar a treballar als anys 60 a la facultat School of Social Service Administration de la Universitat de Chicago combinant la seva tasca docent amb l'aplicació pràctica, sobre el terreny, de programes de prevenció i intervenció amb joves delinqüents. Spergel és considerat l'arquitecte principal del model d'intervenció comunitària adoptat per l'Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, amb el nom de Comprehensive Community-Wide Aproach to Gang Prevention, Intervention and Suppression.