26/10/10

El procediment penal a Espanya i les seves últimes reformes


LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de derecho procesal penal. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2010


Signatura: 343.1 Lop

Aquest llibre aborda una de les matèries més sotmeses a canvis dels últims temps; canvis que no sempre es troben plasmats en lleis i, per tant, la seva ordenació sistemàtica resulta essencial per a tot aquell que necessiti endinsar-se en el que és el procés penal. L'obra encara que aprofundeix en la matèria i en l'exposició i resolució dels problemes tenint en compte les solucions doctrinals, tanmateix no per això deixa de tenir un enfocament pràctic, doncs, en ella sempre es considera la Jurisprudència del Tribunal Suprem, així com la doctrina tant del Tribunal Europeu de Drets Humans com la del Tribunal Constitucional.

La redacció cuidada i clara permet al lector accedir amb senzillesa, des d'una perspectiva moderna, als innombrables problemes que es plantegen en l'esdevenir diari dels tribunals de l'ordre penal, oferint solucions o els arguments per arribar a les solucions. El llibre inclou tot el que és el procés penal, des dels seus inicis, les mesures cautelars, la prova, el judici oral, la sentència,  els recursos, etc., així com les qüestions que sorgeixen o que són necessàries per comprendre el nostre sistema penal d'enjudiciament.

La quarta edició presenta respecte de les anteriors importants modificacions i actualitzacions. El text ha estat actualitzat tenint en compte les modificacions de la Llei d'enjudiciament criminal i de la Llei Orgànica del poder judicial dutes a terme, respectivament, per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, d'implantació de l'oficina judicial i la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària a l'anterior. També s'inclouen les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, i la Llei Orgànica 6/2010, de 27 de juliol. També s'ha actualitzat el text conforme a la reforma del Codi penal operada per la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny.