22/10/10

La reforma de la regulació penal del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

ALIAGA MÉNDEZ, Juan Antonio. Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales: adaptada a la Ley 10/2010. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010

Signatura: 343.7 Ali

La recent publicació de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, ha suposat un canvi molt important en les obligacions que els milers de subjectes obligats (entitats financeres, advocats, immobiliàries, auditors, assessors fiscals, etc.) han de seguir en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. L'obra estudia la normativa de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme des d'una doble perspectiva: jurídica i pràctica. Des de la perspectiva jurídica, els comentaris s'orienten a determinar l'abast exacte del contingut de cada precepte legal, a facilitar l'aplicació de la norma als subjectes obligats i en concret, a aclarir com afecta la nova Llei al contingut del Reglament (Reial Decret 925/1995, de 25 de juny) en el sentit de precisar el que roman vigent. El caràcter jurídic dels comentaris de cada precepte es complementa amb una visió pràctica on l'autor proposa diferents camins per posar en pràctica les mesures recollides a la nova normativa.