20/10/10

Prevenció del frau i el delicte en l'àmbit de les assegurances


GÓMEZ-FERRER RINCÓN, Jaime. La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros. Madrid: Fundación Mapfre, 2010

Signatura: 343.7 Gom

Sumari: El blanqueig de capitals en l'àmbit del mercat d'assegurances; Concepte del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; Subjectes obligats: entitats asseguradores, entitats gestores de fons de pensions i corredors d'assegurances; Control intern: representant davant del SEPBLAC; Identificació de clients i altres obligacions de la llei; Reporting sistemàtic i comunicació d'operacions per indicis; L'informe de l'expert extern; Les cessions de cartera i el canvi de gestió de pòlisses entre subjectes obligats; La responsabilitat del corredor d'assegurances: supervisió, règim d'infraccions i sancions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per als subjectes obligats; La formació dels subjectes obligats i el seu personal; L'organització institucional: el SEPBLAC; Entitats gestores de fons de pensions; El manual de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; Introducció al control intern de les corredories d'assegurances.